Geboorteverlof nu ook voor Afbouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 juli 2019

WIEG per 1 juli 2019

Zoals wij u reeds in eerdere berichtgeving hebben medegedeeld, zijn per 1 januari 2019 de regels voor het kraamverlof vervallen en is het geboorteverlof op grond van de WIEG - Wet Invoering Extra Geboorteverlof - er voor in de plaats gekomen. Door de WIEG krijgen werknemers niet meer standaard recht op twee dagen kraamverlof, zoals eerst het geval was, maar wordt de duur van het geboorteverlof verlengd tot éénmaal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die in de Afbouw 37,5 uur per week werkt, heeft nu dus recht op 37,5 uur verlof na de bevalling van zijn partner.

Tijdens dit verlof moet de werkgever het volledige loon van de werknemer doorbetalen, tenzij er in de cao of een regeling met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) afwijkende afspraken zijn over het kraamverlof. In dat geval blijven deze afspraken gelden totdat de cao of regeling is verlopen. Dit was tot uiterlijk tot 1 juli 2019 het geval. In de CAO Afbouw was een afwijkende afspraak opgenomen met betrekking tot het kraamverlof.

WIEG nu ook voor werknemers in de afbouw

Maar met ingang van 1 juli 2019 is het geboorteverlof in het kader van WIEG ook volledig van toepassing op de werknemers in de Afbouw. De CAO-afspraak is daarmee komen te vervallen. Het geboorteverlof gaat direct in op de dag na de bevalling. De dag van de bevalling zelf, voor zover er het werk voor verzuimd wordt, geldt als calamiteitenverlof.

Deel dit artikel: