Tref goede voorzieningen!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
23 juli 2019

Werken in de hitte

Vandaag en ook de komende dagen is het (zeer) warm! Neem daarom de veiligheid en gezondheid van uw werknemers (en uzelf!) goed in acht. In de Arbowet staat niet precies wanneer er sprake is van ernstige en onmiddellijk gevaarlijke hitte. Risico’s hangen namelijk niet alleen van de temperatuur af, maar ook van bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en de werkkleding.

Risico’s waar aan gedacht moet worden is onder andere warmte-uitslag, hitteslag of zelfs een zonnesteek. Als de temperatuur op de werkplek boven de 40 °C stijgt, is er bijna altijd een risico op gezondheidsschade en moeten er maatregelen worden genomen. Ook bij wat lagere temperaturen kan gezondheidsschade optreden als er sprake is van bijvoorbeeld zwaar werk, een slechte lichamelijke conditie en veel direct zonlicht. Warm weer kan daarnaast ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Het concentratievermogen neemt af waardoor de kans op ongevallen toeneemt.

Tips voor veilig werken in de hitte voor u en uw werknemers:

  • Werk zoveel mogelijk in de schaduw (afschermen/overkappen van de werkplek)
  • Verschuif werktijden en houd extra rustpauzes
  • Draag luchtige kleding en hoofdbescherming
  • Drink voldoende water
  • Let op signalen van je lichaam. Duizelingen, donkere urine of hoofdpijn kunnen signalen zijn van oververhitting of vochttekort
  • Eet gekoeld fruit
  • Gebruik een zonnebrandcreme met hoge factor, regelmatig insmeren voorkomt verbanding van de huid
  • Leg een koele handdoek in je nek

Voor meer tips kijk op het Arboportaal

Hitteplan in werking

Sinds 23 juli heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een hitteplan ingesteld. Het hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met het secretariaat.

Deel dit artikel: